COSTA BRAVA RURAL - Sant Pere Pescador
A la pàgina inicial

      Costa Brava Landelijk


          Huur van landelijke huizen in de Alt Empordà

Català Español Français English Deutsch
    WELKOM        LOGIES         SITUATIE / KAART         ACTIVITEITEN / RECREATIE         ROUTEBESCHRIJVING         RESERVERINGEN         CONTACTADRES    

   
   LANDELIJKE HUIZEN 
Can Joan Tuin
Can Joan 1e verdie.
Can Joan 2e verdie.
Route index  -  Volgende route >>
ROUTE 0: Sant Pere Pescador
Het dorp | De soep | Wat te doen
 
Het dorp      Foto's van Sant Pere Pescador en Saldet

Sant Pere Pescador bevindt zich in de streek Alt Empordà, in het hart van de Rosas baai. De gemeente strekt zich uit tot de linkeroever van de benedenloop van de Fluvià rivier, op ongeveer drie kilometer van haar monding. Sant Pere Pescador heeft binnen haar gemeentegrenzen zes kilometer strand van fijnkorrelig zand en zonder uitzicht op bouwwerken waardoor zij een zekere roem heeft verworven onder de liefhebbers van rustige stranden. De tramontana (een sterke noordenwind) draagt er toe bij dat, behalve het zonnebaden, men ook kan windsurfen onder de meest gunstige omstandigheden. De riviermond is ook ideaal voor het beoefenen van de roeisport, waterskiën en zeilen.
Sant Pere Pescador, ondanks wat haar naam suggereert, is een agrarische gemeente alhoewel de laatste decennia het toerisme ook een belangrijke bron van inkomsten voor de autochtone bevolking is. De loop van de rivier zorgde voor de opdroging van de lagunes en moerassen in deze streek die nu vruchtbare landbouwgronden zijn; de bebouwde kom is omgeven door appelbomen en perzikbomen. Op de lagere gronden, vlakbij de zee en de rivier, bestaat nog steeds een uitgebreid gebied van moerassen met een grote ecologische waarde. Vermeldenswaard is hier de Illa Caramany, in de nabijheid van de monding van de Fluvià, rustplaats voor vele trekvogels. De rivier is vanaf het dorp tot de zee voor kleine vaartuigen bevaarbaar en dit traject is ook ideaal voor liefhebbers van de hengelsport.
De oudst bekende documenten die deze plaats vermelden dateren uit de jaren 974, 982 en 990. Hierdoor weten wij dat de nederzetting een andere naam had en wel: "Villa Militiano quem vocant Sanctum Petrum". Deze documenten bevestigen dat het eigendom was van de Sant Pere de Rodes abdij. De volledige naam, zoals hij tot op heden is blijven voortbestaan, verschijnt reeds op een schenking uit het jaar 1060 van de gravin Guisla d'Empúries aan het Santa Maria de Roses klooster en aan de bisschoppelijke zetel van Gerona waar verwezen wordt naar de "Sancti Petri Piscatoris" parochie.
Het Sant Pere Pescador kasteel was eigendom van de familie Caramany, afkomstig uit Fenollet, en gedocumenteerd in Alt Empordà vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw. De rechtspraak in dit gebied was in handen van de graven van Empúries. In het jaar 1457 droeg koning Alfonso de Grootmoedige het graafschap over aan zijn neef Enrique, bekend onder de naam van Kroonprins Geluk, die in Sant Pere Pescador pleegde te resideren. Dit dorp speelde een belangrijke rol in de oorlog tegen Juan II.
In het jaar 1461 gaf kroonprins en graaf Enrique gehoor aan de oproep van de Catalaanse regeringsafgevaardigden om prins Carlos de Viana te bevrijden alhoewel hij later de zijde koos van Juan II. In het jaar 1466 begeleidde hij koningin Juana Enríquez en haar jonge neef Fernando, de toekomstige "katholieke koning". De 24e oktober van datzelfde jaar slaagde hij er in Sant Pere Pescador te veroveren alwaar de koningin resideerde. Tot het einde van november had ook het parlement zijn zetel in Sant Pere.
Het oude stadsdeel van Sant Pere Pescador is gelegen rondom de parochiekerk, een gebouw uit de zeventiende eeuw, en de kasteel-vesting van de Caramany waar de resten waarneembaar zijn van de oude vestingmuur.
De bevolking groeide gestaag en gebouwen met interessante bijzonderheden uit de zestiende en achttiende eeuw zijn te zien.
In een buitenwijk van de plaats vinden wij de San Sebastián kapel. Volgens de traditie, en vast te stellen in lofzangen gewijd aan de beschermheilige San Sebastián, brak omstreeks 1640 een cholera epidemie uit onder de bevolking. De inwoners konden slechts tot God bidden om hun te vrijwaren van dit verschrikkelijke gevaar en zij deden dit met San Sebastián als bemiddelaar aangezien San Sebastián reeds de beschermheilige was tegen de pest. Gezien het feit dat, na vele smeekbeden, een einde aan de plaag kwam werden in Sant Pere grote feesten georganiseerd ter ere van de heilige. De dankbaarheid was dusdanig dat men besloot een kapel te bouwen voor San Sebastián en de dag van de Fiestas Mayores aan hem op te dragen. Tegenwoordig is hij nog steeds de beschermheilige van de gemeente en op 20 januari wordt nog steeds de belangrijkste feestdag gevierd.
 
De soep | NAAR HET BEGIN VAN DE PAGINA |
Halverwege de negentiende eeuw maakte het carnaval zijn intrede in Sant Pere Pescador met de viering van "La Sopa".
Gedurende vele jaren kampeerden zigeunerfamilies in de nabijheid van de gemeente en aan de boorden van de Fluvià. Regelmatig gingen zij naar het dorp om de rest van de soep te bedelen die de rijken gegeten hadden. De soep was de benaming die men gaf aan het eten dat de rijken aan de armen en de bedelaars van het dorp verstrekten in een periode van grote armoede. Tegelijkertijd, gedurende de carnavalsfestiviteiten, organiseerden de zigeuners dansfestijnen waarbij aan het einde een aalmoes gevraagd werd.
Uit deze twee zaken ontstond na verloop van tijd de gewoonte dat de jeugd van het dorp de huizen langs ging om een aalmoes te vragen voor "la sopa de carnaval". Iedereen gaf naar vermogen: nooit geld, alleen giften in natura (kip, konijn, rijst, bonen,...). De laatste dag van het carnaval werd al het voedsel naar de Gemeente Oven gebracht om klaar gemaakt te worden. De kapelaan zegende het eten en de dorpsjeugd, nadat ze het bal van de zigeuners gedanst had, verdeelde het onder de armen van het dorp. Als die er niet waren of als er voedsel over was, had iedereen het recht om een portie eten mee naar huis te nemen. Deze gewoonte is heden ten dage nog steeds in zwang. Ieder gezin in Sant Pere Pescador draagt vrijwillig iets bij (tegenwoordig is het wel geld) aan de Feestcommisssie die er zorg voor draagt dat op carnevalszondag een volksfeest georganiseerd wordt in het gemeentelijke park waarbij iedereen (dorpelingen en vreemdelingen) is uitgenodigd en waar men zo veel 'soep' kan eten als men wil en kan.
 
Wat te doen | NAAR HET BEGIN VAN DE PAGINA |
De bevoorrechte ligging van Sant Pere Pescador, in het hart van de Alto Ampudán, biedt de mogelijkheid excursies te maken van een halve of een hele dag naar een veelvoud van bezienswaardige bestemmingen in deze magnifieke streek. Op deze bladzijde bespreken wij verschillende routes die beslist uw belangstelling zullen opwekken. Ondanks dit uitgebreid aanbod raden wij u ook aan enige tijd te besteden aan een bezoek aan onze gemeente en de fraaie landschappen die het omringen.
Een korte wandeling door het centrum geeft u de gelegenheid de parochiekerk te leren kennen alsmede de kasteel-vesting van de Caramany, de oude vestingmuur, de fontein van de plaza mayor en de San Sebastián kapel.
Excursies te voet of per fiets zijn mogelijk langs de rivieroever, daarbij de loop van de Fluvià volgend tot L'Armentera en L'ArbreSec..
Een bezoek aan de Isla de Caramany is alleszins de moeite waard. Men kan hier niet rechtstreeks komen aangezien het een beschermd gebied is maar het kan uitstekend waargenomen worden vanaf de rivieroever in de richting van het strand. Er zijn wegen die goed begaanbaar zijn met een voertuig.
Het huis beschikt over fietsen en een boot die gehuurd kan worden. Zij staan ter beschikking van onze gasten om deze excursies op een alternatieve wijze te maken.

Boot beschikbaar voor onze gasten

COSTA BRAVA RURAL
Laatste herziening: 10/04/2017